تدوين سيستم ارزيابي عملکرد بر اساس تحليل شغل فردمحور (مورد مطالعه: واحد لوازم اندازه گيري شرکت توزيع برق استان اصفهان)

تدوين سيستم ارزيابي عملکرد بر اساس تحليل شغل فردمحور (مورد مطالعه: واحد لوازم اندازه گيري شرکت توزيع برق استان اصفهان) نویسندگان: سماواتيان حسين | نوري ابولقاسم | موسوي زهره | قيصري صبا کلیدواژه ها: شبکه اطلاعات شغلي | تحليل شغل کارکردي و ارزيابي عملکرد فرد محور | تحليل شغل فرد محور چکیده: لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.   دانلود متن کامل
ادامه مطلب

جايگاه بانکهاي قرض الحسنه در نظام پولي ايران، بسترهاي قانوني و تحليل عملکرد مالي

جايگاه بانکهاي قرض الحسنه در نظام پولي ايران، بسترهاي قانوني و تحليل عملکرد مالي نویسندگان: حائري سيدعلي | عليزاده قره باغ رضا کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد | قوانين بانکي | قرض الحسنه | بانکداري اسلامي | نسبت هاي مالي بانکها چکیده: لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.   دانلود متن کامل
ادامه مطلب

تدوين سيستم ارزيابي عملکرد بر اساس تحليل شغل وظيفه محور

تدوين سيستم ارزيابي عملکرد بر اساس تحليل شغل وظيفه محور (مورد مطالعه: واحد لوازم اندازه گيري شرکت توزيع برق استان اصفهان)   نویسندگان: مولوي حسين | سماواتيان حسين | موسوي زهره | غلامي حاجي آباد زهرا کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد وظيفه اي | تجزيه و تحليل شغل | تحليل شغل وظيفه محور چکیده: لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.   دانلود متن کامل
ادامه مطلب

ارايه رويکردي نو جهت ارزيابي اقتصادي پروژه ها توسط نرخ هاي بازگشت موهومي

ارايه رويکردي نو جهت ارزيابي اقتصادي پروژه ها توسط نرخ هاي بازگشت موهومي نویسندگان: کرامتي محمدعلي | جعفري حسين | شيخان عباس کلیدواژه ها: بودجه بندي سرمايه | نرخ بازگشت داخلي | اعداد موهومي (مختلط) | مقدار ارزش فعلي چکیده: لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (pdf) مراجعه فرماييد.   دانلود متن کامل
ادامه مطلب

توسعه شاخص هاي رويکرد شش سيگما در ارزيابي عملکرد زنجيره تامين توليدي

توسعه شاخص هاي رويکرد شش سيگما در ارزيابي عملکرد زنجيره تامين توليدي نویسندگان: نورالنسا رسول | فيروزي فاطمه کلیدواژه ها: رويکرد شش سيگما | ارزيابي عملکرد | زنجيره تامين پيوندي | شاخص RT چکیده: لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.   دانلود متن کامل
ادامه مطلب

تحليل عوامل کليدي مبتني بر شاخص هاي تعالي سازماني و الويت بندي آن ها در صنايع با فناوري پيشرفته

تحليل عوامل کليدي مبتني بر شاخص هاي تعالي سازماني و الويت بندي آن ها در صنايع با فناوري پيشرفته نویسندگان: انتظاري شهرام | صادق عمل نيک محسن | مينا حسن | نخعي اميراحمد کلیدواژه ها: تئوري فازي | تصميم گيري چندمعياره | ارزيابي عملکرد | EFQM چکیده: لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.   دانلود متن کامل
ادامه مطلب

بررسي راهکارهاي حل مساله بازآرايي بهينه شبکه توزيع

بررسي راهکارهاي حل مساله بازآرايي بهينه شبکه توزيع نویسندگان: مقدسي محمدناصر | طاهري نژاد آتنا | اميدوار مسعود کلیدواژه ها: بازآرايي | الگوريتم اجتماع ذرات | شبکه توزيع | الگوريتم هاي هوشمند | الگوريتم ABC | ولتاژ | الگوريتم ژنتيک چکیده: با توجه به رشد مراکز صنعتي و بارهاي شبکه هاي توزيع, مساله اي که همواره ذهن برنامه ريزان و مديران شبکه را به خود مشغول مي کند, نياز روزافزون …
ادامه مطلب

ارزيابي عملکرد سازمان شهرداري کرج از نظر ذينفعان داخلي با استفاده از مدل سيستم تعالي کسب و کار کانجي

ارزيابي عملکرد سازمان شهرداري کرج از نظر ذينفعان داخلي با استفاده از مدل سيستم تعالي کسب و کار کانجي نویسندگان: جوينده رودسري مريم | ابراهيم نژاد سعداله | اوحدي فريدون کلیدواژه ها: عملکرد | اندازه گيري عملکرد | سيستم | ارزيابي | سيستم ارزيابي عملکرد چکیده: لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.   دانلود متن کامل
ادامه مطلب

تلفيق مدل هاي کارت امتيازي متوازن (BSC) و تعالي سازماني اروپايي (EFQM) با استفاده از متدولوژي (QFD) جهت ارائه الگوئي به منظور ارزيابي عملکرد (مطالعه موردي: صنايع سيمان استان گيلان)

تلفيق مدل هاي کارت امتيازي متوازن (BSC) و تعالي سازماني اروپايي (EFQM) با استفاده از متدولوژي (QFD) جهت ارائه الگوئي به منظور ارزيابي عملکرد (مطالعه موردي: صنايع سيمان استان گيلان) نویسندگان: صنايعي ماتک سحر | سيددانش سيديحيي کلیدواژه ها: مدل تعالي سازماني | ماتريس گسترش عملکرد کيفيت | مدل کارت امتيازي متوازن | ارزيابي عملکرد چکیده: لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.   دانلود متن کامل
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها​​​​​​​