مشاوره استقرار

گروه مشاوران پنکو بر اين باور است که ارائه يک نرم افزار جامع و با کيفيت تنها بخشي از مسير سازمان‌ها در راه پياده سازي ابزارهاي حسابداري مديريت است و ارائه خدمات مشاوره استقرار و پياده سازي نرم افزار يکي از ملزومات موفقيت پروژه است. تيم مشاوره پنکو با انجام دهها پروژه در طي سال‌هاي اخير تجربه لازم جهت ارائه خدمات مشاوره در پياده سازي نظام‌هاي محاسبه قيمت تمام شده، بودجه ريزي عملياتي و ارزيابي عملکرد را دارا مي باشد.
با استفاده از خدمات مشاوره ما، سازمان‌ها مي‌توانند در کوتاه ترين زمان به بزرگترين نتايج قابل حصول برسند.
رويکرد اجرايي ما بکارگيري توان مشاوره اي، آموزشي و نرم افزاري گروه مشاوران پنکو براي استقرار مدل مورد نظر و سپس توانمندسازي کارکنان و کارشناسان سازمان به منظور تعميم، نگهداري و پشتيباني براي سال هاي آتي مي‌باشد.