نرم افزار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

از آنجا كه استقرار نظام بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد (بودجه ریزی عملياتي) در هر سازمان نيازمند گردآوري حجم عظيمي از اطلاعات مالي و عملكردي واحدهاي متعدد سازماني است، انتخاب ابزار نرم افزاري مناسب يكي از نيازهاي ضروري پياده‌سازي نظام بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد است.
نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس اولین نرم افزار دانش بنیان حوزه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است که وظيفه تدوين، ابلاغ و تخصيص بودجه در سازمان را بر عهده مي‌گيرد.

مراحل بودجه ريزي در نرم افزار:
ابتدا قيمت تمام شده خدمات با كمك ماژول محاسبه قيمت تمام شده، در دوره زماني پايه، محاسبه مي‌گردد. به عنوان مثال جهت تدوين بودجه 1392، ميتوان سه ماهه آخر 1390 و نه ماهه اول 1391 را به عنوان دوره زماني پايه انتخاب نمود و قيمت تمام شده خدمات را در آن دوره زماني محاسبه كرد.
حجم خدمات قابل ارائه در دوره زماني بودجه (مثلا 1392) پيش‌بيني گرديده و در نرم افزار وارد مي‌شود.
ميزان محدوديت‌هاي اقلام هزينه به نرم افزار اعلام مي‌گردد. به عنوان مثال هزينه‌هاي پرسنلي بيش از 20 درصد رشد نداشته باشد.
ميزان ظرفيت بلااستفاده فعاليت‌ها در نرم افزار وارد مي‌شود.
ميزان متغير بودن و يا ثابت بودن هريك از فصول و مواد هزينه در نرم افزار وارد مي‌گردد. به عنوان مثال هزينه بيمه ماشين آلات يك هزينه ثابت است كه به حجم خدمات ارتباطي ندارد ولي هزينه پرسنلي يك هزينه متغير است كه متناسب با حجم خدمات تغيير مي‌كند.
ميزان تورم در هريك از فصول و مواد هزينه در نرم افزار وارد مي‌شود.
با انجام محاسبه معكوس، با توجه به محدوديت‌هاي وارد شده، بودجه سازمان توسط نرم افزار پيش‌بيني مي گردد‌.
بودجه پيشنهادي وارد گردش كار سازماني شده و پس از تاييد، تصويب و ابلاغ، اجرايي مي‌گردد.

مراحل تخصيص بودجه در نرم افزار:
ابتدا با كمك ماژول مديريت و ارزيابي عملكرد، شاخص‌هاي عملكردي جهت تخصيص بودجه تعيين مي‌گردد.
دوره تخصيص در نرم افزار تعيين مي‌شود. به عنوان مثال مشخص مي‌شود تخصيص‌ها به صورت سه ماهه داده خواهد شد.
تخصيص دوره اول (مثلا سه ماهه اول 1392) به صورت علي الحساب و بر مبناي تعداد روزهاي دوره تخصيص خواهد بود. (مثلا 25 درصد كل بودجه)
تخصيص‌هاي دوره دوم به بعد بر مبناي ميزان تحقق شاخص‌هاي عملكردي در دوره‌هاي تخصيص قبلي، تعديل خواهد شد.
تخصيص پيشنهادي از سوي نرم افزار وارد گردش كاري سازماني شده و پس از تاييد مديريت، اجرايي مي‌گردد.

دانلود بروشور نرم افزار
دانلود بروشور شرکت
ویدیو‌های آموزشی
نرم‌افزارهای زیرمجموعه