نرم افزار ارزيابي عملكرد و کارت امتیازی متوازن

نرم افزار ارزيابي عملکرد يكي از زيرسيستم‌هاي نرم افزار حسابداري مديريت الماس مي‌باشد كه با استفاده از آن سازمان‌ها قادر خواهند بود مدل‌هاي متنوع ارزيابي و مديريت عملكرد استراتژي محور را در سازمان خود طراحي و پياده سازي نمايند. اين مدل‌ها مي‌توانند شامل متدهاي شناخته شده بين‌المللي مانند كارت امتيازي متوازن (BSC)، EFQM و مالكوم بادريج باشند و يا مدل ارزيابي عملكرد بومي يك سازمان را در بر بگيرند.
مزایای مدیریت عملکرد:

همسوسازي فرآيندها و واحدهاي سازماني با چشم‌انداز و اهداف استراتژيك

تبديل استراتژي‌هاي سازمان به يك چارچوب قابل سنجش از طريق تعريف شاخص‌هاي كليدي عملكرد

جاري سازي چشم‌انداز سازمان از طريق شكست اهداف استراتژيك به شاخص‌هاي قابل اندازه‌گيري در سطح سازمان

شفاف‌سازي عملكرد واحدهاي مختلف سازمان

كمك به بخش‌هاي مختلف سازمان براي بهبود عملكرد

كمك به ارتقاء فرهنگ مديريت عملكرد سازماني

گزارش خلاصه عملكرد سازمان در يك صفحه و تشخيص فرايندهاي داراي مشكل با تغيير رنگ

دانلود بروشور نرم افزار
دانلود بروشور شرکت
ویدیو‌های آموزشی
نرم‌افزارهای زیرمجموعه
طراحی درختواره آمار و اطلاعات

 طراحي درختواره اهداف بر اساس چارچوب موضوعات هزينه در بخش مديريت هزينه

تعريف شاخص‌هاي كليدي عملكرد (KPI) در ذيل اهداف راهبردي، برنامه‌ها، خدمات و فعاليت‌ها

اتصال شاخص‌هاي محاسباتي با درختواره آمار و اطلاعات

تعريف شاخص‌هاي مالي و غير مالی

استفاده از اطلاعات بخش مديريت هزينه براي طراحي شاخص‌هاي مالی

قابليت محاسبات مدل بر اساس مدل طراحي شده و وزن‌هاي ارائه شده

قابليت ارائه داشبوردهاي مديريتی

قابليت نمايش آبشاري درختواره اهداف همراه با وضعيت هر يك از آيتم‌ها

قابليت نمايش وضعيت اهداف در مقايسه با اعتبارات تخصيص يافته

قابليت ايجاد دفترچه اهداف
قابليت طراحي مدل‌هاي مديريت عملكرد متنوع براي واحدهاي وابسته سازمان