حسابداری مدیریت

فدراسيون بين المللي حسابداران (IFAC)  ، حسابداری مدیریت را اينگونه تعريف نموده است :
" حسابداري مديريت فرآيند تشخيص، اندازه گيري، انباشت، تحليل، تنظيم، تفسير و ارتباط اطلاعات ( مالي و عملياتي ) است كه براي برنامه ريزي،  ارزيابي و كنترل سازمان و حصول اطمينان از حسابداري و نحوه استفاده از منابع مربوط مورد استفاده مديران قرار مي‌گيرد".
انجمن حسابداران مديريت (IMA)، حسابداري مديريت را چنين تعريف مي‌كند :
" حسابداري مديريت عبارت است از فرآيند تشخيص، اندازه گيري، جمع آوري، تحليل، تهيه، تفسير و ارزيابي و كنترل داخلي فعاليت‌هاي سازمان براي تضمين و اطمينان از استفاده مناسب از سرمايه " .
بنا به تعريف موسسه حسابداران خبره(CIMA)، بزرگترين مرجع بين المللي حسابداري مديريت دنيا، حسابداري مديريت اينگونه تعريف شده است:
حسابداري مديريت، بكارگيري اصول حسابداري و مديريت مالي براي خلق، حفظ، ذخيره سازي و افزايش ارزش در نظر ذينفعان سازمان‌هاي انتفاعي يا غير انتفاعي دولتي يا خصوصي است. حسابداري مديريت بخش جداناپذير حوزه مديريت است كه اطلاعات مرتبط با اهداف زير را شناسايي، توليد، ارائه و تفسير مي‌كند:

کمک به اتخاذ تصمیمات استراتژیک و طراحی استراتژی‌های سازمانی

برنامه ریزی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدیت فعالیت‌ها

تعیین ساختار سرمایه و تامین منابع مالی این ساختار

طراحی استراتژی‌های انگیزشی برای مدیران ارشد و ذینفعان

کمک به اتخاذ تصمیمات عملیاتی

کنترل عملیات و حصول اطمینان از کارایی استفاده از منابع

اندازه گیری و گزارش دهی عملکرد مالی و غیر مالی به مدیران و دیگر ذینفعان

حراست از دارایی‌های مشهود و نامشهود

اجرای فرآیندهای اداره سازمان، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی

حسابداری مدیریتی به لحاظ ماهيت، يك فرآيند و يك سيستم است كه به كار گردآوري اطلاعات و اندازه گيري مي‌پردازد و حوزه عملكرد آن در قالب اطلاعات عملياتي و اطلاعات مالي متبلور مي‌شود و هدف آن بعنوان ابزاري كارآمد در اختيار مديران به منظور كمك به سازمان در جهت  دستيابي به اهداف عاليه خود مي‌باشد. نقش حسابداری مدیریتی را در تحليل مي‌توان ايجاد راهكارهايي براي دريافت اطلاعات گذشته، حال و برنامه‌هاي آينده، استنتاج شده از عوامل بيروني و درون سازماني دانست تا با استفاده از ابزارهايي در قالب مدل‌هاي قابل فهم، اطلاعات مناسب را تهيه و به موقع در اختيار مديريت قرار دهد و اين اطلاعات را به گونه‌اي تفسير نمايد كه امكان ارزيابي واحدهاي داخلي و محصولات توليدي فراهم شود و تصميم گيري را با فراهم آوردن اطلاعات موثر در تقابل با مشكلات فراسوي بنگاه اقتصادي تسهيل كند و نيز امكان تمركز بر وقايع آينده از طريق آماده نمودن زمينه براي برنامه ريزي‌هاي استراتژيك را بوجود مي‌آورد . حسابداری مديريتی مي‌تواند در شناسايي و اصلاح روش‌هاي كار براي كنترل و بازنگري فعاليت‌ها ، نقش بسيار ارزنده اي را ايفا كند و از طريق مقايسه اهداف پيش بيني شده با عملكرد واقعي، انحرافات بوجود آمده را شناسايي و با تحليل و تفسير آنها، راهكارهاي متناسب در جهت اصلاح ساختار و فعاليت‌ها را به مديريت ارائه دهد .

سازمان‌هاي امروزي از هر نوع و اندازه با فشار فزاينده‌اي براي بهبود كارايي و اثربخشي روبرو هستند. تقريباً در تمام كشورهاي جهان، وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي، شركت‌هاي دولتي، دانشگاه‌ها،بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري، شهرداري‌ها، بيمارستان‌ها ،موسسه‌هاي عام المنفعه، بيش از گذشته ازنظر پاسخگويي مالي زير فشارند. اين فشارها باعث شده است كه مديران ارشد سازمان‌ها براي گسترش سطح خدمات خود به فكر تغيير رويكردهاي مديريتي و مخصوصا نظام‌هاي برنامه و بودجه افتاده تا از اين طريق بتوانند علاوه بركاهش فشار بر روي سازمان موجبات توسعه فعاليت‌هاي خود را فراهم آورند.مديران در سال‌هاي اخير با درك موقعيت خود در جستجوي يافتن راهكارهاي مناسب در استفاده موثر از منابع، برآمده اند . مديران در غلبه براين مشكل با چالش‌هاي زير روبرو هستند:

تعیین بهای تمام شده واقعی و درست کالا و خدمات

اتصال برنامه‌هاي عملياتي به استراتژي‌ها

تعيين شاخص‌هاي عملكردي و مديريت آنها

بهبود فرايندها

ارزيابي گزينه‌هاي استفاده از خدمات بيروني يا برون سپاري

همسو ساختن فعاليت‌ها با رسالت و برنامه راهبردي سازمان

دانلود بروشور نرم افزار
دانلود بروشور شرکت
ویدیو‌های آموزشی
نرم‌افزارهای زیرمجموعه
درخواست دمو
تماس با ما
مهم‌ترین امکانات نرم‌افزار الماس
اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد:
قيمت تمام شده خدمات بخش عمومي و دولتي
محاسبه قيمت تمام شده با روش (ABC)
بودجه ريزي بر مبناي عملكرد
مديريت و ارزيابي عملكرد
نرم‌افزارهای ما