مدیریت طرح (Management Contract)

جامع و مانع نبودن طرح ريزي هاي اوليه، تنوع تخصص‌های مورد نیاز،پیچیدگی تکنولوژیکی،حجم بالاي فعالیتها و همچنین تعداد زیاد واحدها و افراد درگیر در  پروژه، همگی از مسائلی هستند که اغلب كارفرمايان را در پروژه های بزرگ و پیچیده از رسیدن به اهداف پروژه باز داشته و حتي اگر باعث عدم موفقيت و شكست پروژه نيز نشود، قطعا پروژه را دچار ريسك كرده و مشمول تاخير زماني و افزايش هزينه هاي مرتبط خواهد كرد. معضلات ناشی از این مسائل، زمانی نمود بیشتری خواهد داشت که بهره‌بردار و تيم اجرايي كارفرما، تجربه و تخصص لازم را در اداره کردن  پروژه های مشابه کسب نکرده باشد و علیرغم نداشتن ذهنیت روشن نسبت به فعالیتها و نیازهای آتی پروژه، مسئولیت مدیریت و هماهنگی پروژه را نیز بر عهده گیرد.
طي سال هاي اخير، همزمان با پيشرفت سريع دانش مديريت پروژه و نقش پررنگ استفاده از تكنولوژي هاي روز در مديريت پروژه هاي عمدتا بزرگ و پيچيده، تلاش و توصيه شده است كه اولاً هماهنگی و یکپارچگی بیشتری میان مراحل برنامه ريزي و اجرا برقرار گردد و ثانیاً وظایف مدیریتی از وظایف برنامه ريزي و اجراي پروژه مستقل گردد. روش مدیریت طرح (MC) از جمله این روشها می باشد. در این روش مدیریت طرح(MC)  به صورت عضوی از تیم کارفرما گشته تا بر اساس یک حق‌الزحمه توافق شده و به دور از تمایلات سودجویانه پیمانکاری، به انجام خدمات مدیریت در زمینه اجرا و در برخي موارد برنامه ريزي بپردازد.

تيم موسس و اجرايي گروه مشاوران پنكو حاصل تلاش جمعي و دانش، تخصص و تجربه مجموعه اي از فارغ التحصيلان بهترين دانشگاههاي كشور در رشته هاي مديريت، اقتصاد، صنايع، حسابداري و فناوري اطلاعا ت مي باشد و اين موضوع ضمن برقراري امكان استفاده و بكارگيري دانش روز دنيا در حوزه هاي مديريتي سازمان هاي بزرگ كشور، باعث شده است تا درك كامل و دقيقي از نيازمندي هاي مديريتي سازمان هاي بزرگ كشوري براي تيم اجرايي اين شركت حاصل شود و بتوانيم راهكارهاي اجرايي بهينه، كاربردي، يكپارچه و مبتني بر فناوري را در اختيار مديران ارشد سازمان هاي مختلف در سطح كشور قرار دهيم.
اقدامات قابل انجام توسط گروه مشاوران پنکو
به عنوان  مديريت طرح هاي مرتبط با فناوري اطلاعات (MC)

مدیر طرح مسئوليت و نقش هماهنگی، پشتیبانی و نظارت بر پروژه‌هاي مشخص شده را عهده دار است كه مهمترين وظايف MC عبارت است از:
   مشاركت و کمک به کارفرما در  برنامه ريزي اوليه پروژه شامل تکمیل مطالعات اولیه و تعریف پروژه‌ها از جمله تهيه RFP پروژه ها
   مشاركت و مسئوليت انتخاب پيمانكاران پروژه با كيفيت و سرعت مناسب منطق با RFP تهيه شده براي پروژه
   مدیریت و مراقبت از  رعايت بودجه بندي صورت گرفته براي پروژه به نمایندگی از کارفرما
   انجام هماهنگی بین پيمانكاران جهت افزایش نظارت و پوشش نظارت و مراقبت کامل بر پروژه
   نظارت بر مصارف و هزینه‌ها با توجه به منافع و مزایای به دست آمده نتایج از میزان پیشرفت پروژه
   برنامه‌ریزی پروژه و نظارت کلی بر میزان پیشرفت کلی پروژه‌ها
   حل و فصل و رفع مشکلات و موضوعات مطرح شده در مسیر اجرای پروژه و انجام اصلاحات و تعدیلات مورد نیاز
   آزمون نتایج حاصل از انجام پروژه‌ها و تأیید نتایج
   کسب اطمینان لازم جهت تخصیص کارایی منابع عمومی و مهارت‌ها در پروژه‌ها
   برقراري ارتباط با کلیه ذینفعان پروژه بويژه  حوزه بهره بردار و واحدهاي اجرايي كارفرما
   اطمينان از يكپارچگي پروژه ها به منظور ايجاد هماهنگی و مدیریت مشترکات و وابستگی‌های بین پروژه‌ها
   مدیریت ریسک پروژه‌ها جهت دستیابی به نتایج موفقیت‌آمیز
   دریافت گزارش پیشرفت پروژه‌ها در فاصله زمانی معین از مدیران پروژه
   ارائه گزارش پیشرفت پروژه‌ها در فاصله زمانی معین برای کارفرما
   مسئولیت تضمین کیفیت و صحت کلی برنامه ريزي صورت گرفته بر اساس نيازمندي هاي اوليه تدوين شده
   تمرکز بر انطباق برنامه با نيازمندي هاي اوليه و یکپارچگی آن با زیرساختارها و تعامل آن با سایر برنامه‌ها و استانداردهای فنی و تخصصی شرکت
   استاندارد کردن خواسته های کارفرما
   مشارکت با کارفرما در تصویب برنامه تفصیلی دریافت شده از مدیران پروژه‌ها جهت انجام خدمات
   اظهارنظر در جهت تغییر موارد (زمان، کیفیت، و . . .) ارائه شده توسط مدیران پروژه‌ها
   اظهارنظر در جهت تغییر برنامه در طول مدت اجرا
   دریافت گزارش مدیران پروژه‌ها به صورت دوره اي و جمع‌بندی اظهارنظر درخصوص آنها به کارفرما و تعیین کردن عدم تطابق امور انجام شده با برنامه‌ ريزي هاي اوليه