ارزيابي عملکرد بانک ها با استفاده از روش ترکيبي FAHP-TOPSIS

ارزيابي عملکرد بانک ها با استفاده از روش ترکيبي FAHP-TOPSIS
يکي از مهمترين ابزارهاي تعيين نقاط قوت و ضعف عملکرد, شناسايي فرصت ها و تهديدهاي بيروني شرکت ها و رتبه بندي شرکت ها است. با توجه به ابنکه بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معيارهاي کيفي از جمله به موقع بودن اطلاعات
ادامه مطلب

رابطه بين تورم و معيارهاي ارزيابي بودجه بندي سرمايه اي در شرکت ها

رابطه بين تورم و معيارهاي ارزيابي بودجه بندي سرمايه اي در شرکت ها
وجود اطلاعات مالي صحيح و معتبر باعث اتخاذ تصميم هاي مفيد اقتصادي مي گردد. پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسي رابطه تورم و معيارهاي ارزيابي بودجه بندي سرمايه اي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد.
ادامه مطلب

رابطه ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده با بازده سهام

رابطه ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده با بازده سهام
ارزيابي عملکرد فعاليتي است که به سهامداران جهت تصميم گيري به منظور سرمايه گذاري بهينه کمک مي کند. به نظر پلند (2002) هيچ يک از معيارهاي سنتي ارزيابي عملکرد از قبيل سود, سود هر سهم و رشد سود نمي تواند با کل بازده ايجاد شده براي سهامداران همبستگي داشته باشد.
ادامه مطلب

رابطه بين معيارهاي ارزيابي متوازن با کيفيت سود

رابطه بين معيارهاي ارزيابي متوازن با کيفيت سود
روش ارزيابي متوازن يکي از مهم ترين ابزارها براي ارزيابي جامع عملکرد شرکت ها در کشورهاي صنعتي است. هدف از اين پژوهش بررسي ارتباط بين چهار جنبه مالي, مشتري, فرايند داخلي, و رشد و يادگيري از معيارهاي ارزيابي متوازن باکيفيت سود است.
ادامه مطلب

تأثير تعديل کننده قضاوت هاي اخلاقي مديران بر رابطه بين مشارکت در بودجه بندي و نارسايي بودجه در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تأثير تعديل کننده قضاوت هاي اخلاقي مديران بر رابطه بين مشارکت در بودجه بندي و نارسايي بودجه در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
در تجزيه وتحليل مباحث بودجه بندي, به دليل اينکه مديران بخش هاي مختلف شرکت به عمل نزديک تر هستند و اطلاعات بهتري دارند, مي توانند به شيوه هاي متعددي بر معيارهاي سنجش عملکرد خودشان تأثير بگذارند.
ادامه مطلب

تغييرات هزينه هاي عملياتي و مديريت سود مصنوعي

تغييرات هزينه هاي عملياتي و مديريت سود مصنوعي
هدف مقاله حاضر بررسي اثرات تغييرات بهاي تمام شده کالاي فروش رفته و هزينه هاي عمومي, اداري و فروش بر مديريت سود مصنوعي در 88 شرکت از 12 صنعت شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 1384 الي 1393 است.
ادامه مطلب

ارزيابي عملکرد صندوق هاي سرمايه گذاري سهام در ايران

ارزيابي عملکرد صندوق هاي سرمايه گذاري سهام در ايران
صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک به عنوان يکي از مهمترين واسطه هاي مالي نقش انتقال سرمايه را از سوي دارندگان منابع (آحاد جامعه) به سمت مصرف کنندگان (شرکت هاي توليدي و خدماتي و ساير) بر عهده دارند.
ادامه مطلب

الگوي مناسب بودجه ريزي براي افزايش بهره وري در نظام بودجه ريزي کشور مطابق استاندارد 2014 صندوق بين المللي پول

الگوي مناسب بودجه ريزي براي افزايش بهره وري در نظام بودجه ريزي کشور مطابق استاندارد 2014 صندوق بين المللي پول
هدف از اين پژوهش ارائه الگوي مناسب استفاده از انواع استراتژي هاي بودجه ريزي و تخصيص منابع به تفکيک امور و فصول بودجه ريزي براي افزايش بهره وري در نظام بودجه ريزي کشور مطابق آخرين استاندارد 2014 صندوق بين المللي پول در سازمان هاي دولتي است.
ادامه مطلب

ارزيابي بانک‌هاي خصوصي با استفاده از مدل BSC و تکنيک‌هاي MADM (پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار)

ارزيابي بانک‌هاي خصوصي با استفاده از مدل BSC و تکنيک‌هاي MADM (پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار)
ارزيابي بانک‌هاي خصوصي با استفاده از مدل BSC و تکنيک‌هاي MADM (پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار)     نویسندگان: نظري رضا | علي محمدي اصل ابراهيم | کاظمي زاده غلامرضا کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد | کارت امتيازي متوازن | بهره وري | MADM چکیده: موضوع ارزيابي عملکرد يکي از مباحث گسترده اي است که دامنه وسيعي از رشته ها و صاحب نظران بر آن اثرگذار بوده اند و مدل …
ادامه مطلب

ارزيابي عملکرد بيمارستان با استفاده از تصميم گيري چند شاخصه پويا: يک مطالعه موردي در بيمارستان تامين اجتماعي امام خميني (ره) اراک

ارزيابي عملکرد بيمارستان با استفاده از تصميم گيري چند شاخصه پويا: يک مطالعه موردي در بيمارستان تامين اجتماعي امام خميني (ره) اراک
ارزيابي عملکرد, يک مقياس عددي است که اطلاعات مورد نياز مديران را در خصوص ارزشيابي و پايش وضعيت و فعاليت هاي جاري بيمارستان فراهم مي کند. يکي از ابزارهاي ارزيابي عملکرد استفاده از روش پوياي تصميم گيري چند شاخصه مي باشد.
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها​​​​​​​