بررسي کارايي شرکت هاي سرمايه گذاري به کمک معيارهاي شارپ، ترينر و ... و تاثير متغيرهاي اقتصادي بر عملکرد پرتفوي آنها

بررسي کارايي شرکت هاي سرمايه گذاري به کمک معيارهاي شارپ، ترينر و ... و تاثير متغيرهاي اقتصادي بر عملکرد پرتفوي آنها
در اين پژوهش به تحليل کارايي مديريت پرتفوي شرکت هاي سرمايه گذاري فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بين سال هاي 1384-1387 به کمک معيارهاي شارپ, ترينر, جنسن,M2 و نسبت ارزيابي پرداخته شده است.
ادامه مطلب

کاربرد کارت امتيازي متوازن در ارزيابي عملکرد سيستم هاي جامع و يکپارچه (برنامه ريزي منابع سازماني): مروري بر ادبيات تحقيق

کاربرد کارت امتيازي متوازن در ارزيابي عملکرد سيستم هاي جامع و يکپارچه (برنامه ريزي منابع سازماني): مروري بر ادبيات تحقيق
ارزيابي عملکرد سيستم هاي جامع و يکپارچه از جمله سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازماني يکي از مهمترين دغدغه هاي مديران سازمان ها در حوزه مديريت فناوري اطلاعات مي باشد.
ادامه مطلب

ارزيابي عملکرد سيستم هاي ERP با رويکرد کارت امتيازي متوازن

ارزيابي عملکرد سيستم هاي ERP با رويکرد کارت امتيازي متوازن
سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان ERP عبارتند از نرم افزارهاي تجاري که مي توانند به عنوان نرم افزارهاي کاربردي, استاندارد و قابل سفارشي شدن تعريف شوند؛ و راه کارهاي سازماني را براي فرايندهاي صف و ستاد يک سازمان ارايه نمايند.
ادامه مطلب

مديريت عملکرد با استفاده از تکنيک Balanced Scorecard (کارتهاي امتيازي متوازن)

مديريت عملکرد با استفاده از تکنيک Balanced Scorecard (کارتهاي امتيازي متوازن)
انجام کارهاي درست و درست انجام دادن کارها, برقراري تعادل بين استراتژي يک کسب و کار و عملکردهاي توليدي و خدماتي آن مي باشد. تهديدهاي رقابتي و فشارهايي که براي بهبود روزمره فرايندهاي سازمانهاي خصوصي و دولتي وجود دارد
ادامه مطلب

تاثير ميزان تحصيلات و تجربه مديران مالي بر روي ميزان اهميت و اعتماد آن ها بر ابعاد مختلف کارت ارزيابي متوازن

تاثير ميزان تحصيلات و تجربه مديران مالي بر روي ميزان اهميت و اعتماد آن ها بر ابعاد مختلف کارت ارزيابي متوازن
کارت ارزيابي متوازن ابزار مديريتي مي باشد که از معيارهاي مالي و غيرمالي يک بخش يا سازمان, در جهت ارزيابي, استفاده مي کند. طبق پژوهش هاي مختلف مشخص شده است که استفاده کنندگان اين ابزار, از معيارهاي غيرمالي کارت ارزيابي متوازن استفاده نمي کنند و بيشتر بر روي معيارهاي مالي اين ابزار مديريتي متمرکز هستند.
ادامه مطلب

بررسي رابطه بين اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي و اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي مبتني بر ارزشهاي جاري

بررسي رابطه بين اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي و اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي مبتني بر ارزشهاي جاري
در اين مقاله سعي شده است تا رابطه بين اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي و اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي مبتني بر ارزشهاي جاري در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس....
ادامه مطلب

ارزيابي عملکرد مالي شرکت هاي سرمايه گذاري در ايران

ارزيابي عملکرد مالي شرکت هاي سرمايه گذاري در ايران
سرمايه گذاري از مهمترين مسائل پيش روي هر شخص حقيقي و حقوقي است. بسياري از سرمايه گذاران به دليل عدم تخصص لازم در انجام سرمايه گذاري مستقيم به سراغ خريد سهام شرکت هاي سرمايه گذاري مي روند. از اين رو, بررسي, شناخت و تحليل عملکرد اين شرکت ها و عوامل مؤثر بر آن از اهميت زيادي برخوردار است.
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها​​​​​​​