طراحي الگوي ارزيابي عملکرد گروه هاي کاري: تبيين و بسط الگوي تحليل پوششي داده هاي استوار

طراحي الگوي ارزيابي عملکرد گروه هاي کاري: تبيين و بسط الگوي تحليل پوششي داده هاي استوار
روش ها و ابزار ارزيابي عملکرد همواره يکي از مباحث مهم در تحقيقات سازماني و آکادميک است. از طرفي توان الگوهاي تحليل پوششي داده ها در ارزيابي عملکرد سبب شده است تحقيقات وسيعي در حوزه هاي علمي مختلف صورت گيرد.
ادامه مطلب

مدل سرمايه گذاري مناسب در سبد سهام با رويکرد تحليل پوششي داده ها - شبکه عصبي

مدل سرمايه گذاري مناسب در سبد سهام با رويکرد تحليل پوششي داده ها - شبکه عصبي
در سال هاي اخير با ورود سرمايه گذاران خصوصي به بازار سرمايه, رقابت موجود بين شرکت هاي سرمايه گذاري افزايش چشمگيري داشته است. شرکت هاي بزرگ و قدرتمند, اهداف پيش بيني شده خود را با جديت پيگيري مي کنند تا توان رقابتي خود را بالا ببرند.
ادامه مطلب

ارزيابي عملکرد با استفاده از رويکرد ترکيبي روش تحليل توسعه اي و کارت امتيازي متوازن پايدار

ارزيابي عملکرد با استفاده از رويکرد ترکيبي روش تحليل توسعه اي و کارت امتيازي متوازن پايدار
امروزه, مديران ارشد سازمان ها همواره در جستجوي راه حلي براي حصول اطمينان از اجراي استراتژي هاي خود هستند که در اين ميان روش ارزيابي متوازن يک چارچوب سنجش عملکرد است که با مجموعه اي از مقياس هاي مالي و غيرمالي, نگاهي کامل به عملکرد سازمان مي اندازد.
ادامه مطلب

شروع فاز استقرار پروژه هزینه یابی در پالایشگاه نفت امام خمینی (ره) شازند اراک

شروع فاز استقرار پروژه هزینه یابی در پالایشگاه نفت امام خمینی (ره) شازند اراک
پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند (پالایشگاه نفت اراک) که به عنوان بزرگترین پالایشگاه تک واحدی ایران راه‌اندازی گردیده و براساس رسالت خویش به تامین فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور به همراه بهینه‌سازی راندمان اقتصادی تولید پرداخته است...
ادامه مطلب

شروع فاز استقرار نظام مدیریت عملکرد

شروع فاز استقرار نظام مدیریت عملکرد
مأموریت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، شامل حفظ و بهبود شبکه‌ی راه‌ها، مدیریت حمل‌ونقل کالا و مسافر برون شهری و بین‌المللی و توسعه زیر ساخت‌های سرمایه‌ای این حوزه در سطح کشور است.
ادامه مطلب

ارائه الگوي ارزيابي عملکرد پارک هاي علم و فناوري

ارائه الگوي ارزيابي عملکرد پارک هاي علم و فناوري
يکي از چالش هايي که پارک هاي علم و فناوري- با گذشت دو دهه از شروع فعاليتشان در کشور- با آن مواجه هستند, نبود يک نظام کارآمد ارزيابي عملکرد دقيق با هدف کمک به تصميم گيران, سياست گذاران و مديران براي توسعه اين پارک هاست.
ادامه مطلب

جانشين پروري مديران با تأکيد بر استعداديابي و شايستگي

جانشين پروري مديران با تأکيد بر استعداديابي و شايستگي
جانشين پروري به عنوان يک ساز و کار ارزشمند در پيشرفت و بهبود سازمان ها از اهميت فراواني برخوردار است. پرورش مديران را به صورتي برنامه ريزي مي کند که توانايي و شايستگي مديران هم راستا با تحولات و تغييرات محيطي و هم چنين پيشرفت سازمان باشد.
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها​​​​​​​