پذیرش و عضویت گروه مشاوران پنکو در سامانه شورای عتف

پذیرش و عضویت گروه مشاوران پنکو در سامانه شورای عتف
باتوجه به پذیرش عضویت گروه مشاوران پنکو (پرتونوین مدیریت ایرانیان) به عنوان یک شرکت دانش بنیان در شورای عتف و درج نام شرکت در سامانه عتف، از این به بعد گروه مشاوران پنکو علاوه بر حضور و عضویت در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، بصورت مستقیم امکان همکاری مشترک با پژوهشگران
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها​​​​​​​