پذیرش و عضویت گروه مشاوران پنکو در سامانه شورای عتف

 

پذیرش و عضویت گروه مشاوران پنکو در سامانه شورای عتف

باتوجه به پذیرش عضویت گروه مشاوران پنکو(پرتونوین مدیریت ایرانیان) به عنوان یک شرکت دانش بنیان در شورای عتف و درج نام شرکت در سامانه عتف، از این به بعد گروه مشاوران پنکو علاوه بر حضور و عضویت در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، بصورت مستقیم امکان همکاری مشترک با پژوهشگران محترم برای قبول و عقد قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی با شرکت ها و دستگاههای اجرایی کشور را در تمامی حوزه های مرتبط دارا می باشد.

شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به استناد ماده 3 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب 18/05/1383 مجلس شورای اسلامی) و به منظور راهبری توسعه علمی و فناورانه کشور و با رسالت سیاست گذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین بخشی در حوزه‌های علمی، فناوری و تحقیقاتی کشور تشکیل گردید.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها