حسابداري محيط زيست

حسابداري محيط زيست

 

 

نویسندگان: اسکو وحيد
کلیدواژه ها: افشا | چارچوب حسابداري | تسهيم هزينه | بهايابي | حسابداري محيط زيست

چکیده:

حسابداري محيط زيست اطلاعاتي را فراهم مي کند که در امر ارزيابي, تصميم گيري و گزارش گري به مديران کمک مي کند. در آغاز راه مباحث مربوط به حسابداري محيط زيست, شرکت ها تمايلي به افشاي زيان هاي وارده به محيط زيست در صورت هاي مالي خود نداشتند,...

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها