شناسايي بهاي تمام شده خدمات برمبناي ABC و مقايسه آن با بهاي تمام شده سنتي درشرکت شهرک هاي صنعتي کشور (مطالعه موردي شرکت شهرک هاي صنعتي هرمزگان)

شناسايي بهاي تمام شده خدمات برمبناي ABC و مقايسه آن با بهاي تمام شده سنتي درشرکت شهرک هاي صنعتي کشور (مطالعه موردي شرکت شهرک هاي صنعتي هرمزگان)

 

 

نویسندگان: خدامي پور احمد | ميجاني حسين
کلیدواژه ها: شرکت شهرک هاي صنعتي استان هرمزگان | هزينه بهاي يابي بر مبناي فعاليت | بهاي تمام شده

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها