ارايه مدل ارزيابي عملکرد مديران با استفاده از روش TOPSIS و تخصيص خطي

ارايه مدل ارزيابي عملکرد مديران با استفاده از روش TOPSIS و تخصيص خطي

 

 

نویسندگان: يوسفلي امير | مصطفوي منتظري سيدسجاد
کلیدواژه ها: تخصيص خطي | ارزيابي عملکرد | تحليل سلسله مراتبي | TOPSIS | متد 360 درجه

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها