مدل راهبردي ارزيابي موسسات آموزش عالي

مدل راهبردي ارزيابي موسسات آموزش عالي

 

 

نویسندگان: مهرگان محمدرضا | دهقان نيري محمود
کلیدواژه ها: موسسات آموزش عالي | ارزيابي موقعيت راهبردي | کارت امتيازي متوازن (BSC) | برنامه ريزي راهبردي

چکیده:

ارزيابي راهبردي سازمان در صنعت همواره يکي از اولين و اساسي ترين بخشهاي برنامه ريزي راهبردي به شمار مي رود و اهميت بسياري دارد تا آنجا که يکي از مکاتب اصلي مديريت راهبردي, مکتب موقعيت يابي نام گرفته است. اين امر در اقتصاد دانش محور و محيط پرتلاطم امروزي در خصوص دانشگاهها از اهميت دو چنداني برخوردار است. تا به امروز در صنايع مختلف از مدلهاي متفاوتي براي ارزيابي موقعيت راهبردي سازمانها استفاده شده است که در هر يک از آنها با رويکردي متفاوت به تحليل محيط پرداخته شده است. يکي از مدلهاي راهبردي بسيار توانا در اين زمينه, مدل کارت امتيازي متوازن است که در آن تمام جنبه هاي يک سازمان به طور متعادل بررسي مي شود, لذا, در اين پژوهش با در نظر گرفتن نقاط قوت مدل کارت امتيازي متوازن در ارزيابي راهبردي, به توسعه آن براي تحليل موقعيت محيطي دانشگاه پرداخته شده و سپس, مدل بومي شده کارت امتيازي متوازن در بخش دانشگاهي ايران ارايه و به طور موردي در خصوص دانشکده هاي مديريت برتر استان تهران به کار گرفته شده است. نتايج اين پژوهش علاوه بر اينکه مي تواند به طور کاربردي براي برنامه ريزي راهبردي دانشکده هاي مديريت دانشگاههاي ايران به کار گرفته شود, در توسعه مدل کارت امتيازي متوازن در بخش دانشگاهي نيز موثر است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها