ايجاد يک نظام ارزيابي عملکرد کارآمد براي کليه سطوح عملکردي سازمانها

ايجاد يک نظام ارزيابي عملکرد کارآمد براي کليه سطوح عملکردي سازمانها

 

 

نویسندگان: عليرضايي محمدرضا | ميرحسيني سيدعلي
کلیدواژه ها: سازمانهاي اجرايي | تحليل پوششي داده ها | ارزيابي عملکرد

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها