مدل سازي و هزينه يابي تاخير قطارهاي راه آهن جمهوري اسلامي ايران

مدل سازي و هزينه يابي تاخير قطارهاي راه آهن جمهوري اسلامي ايران

 

 

نویسندگان: نظري زاده فرزانه | صادقيان يکتا فرشاد | عليپور صبحي حميد
کلیدواژه ها: قطارهاي مسافري | راه آهن جمهوري اسلامي ايران | تاخير | هزينه يابي تاخير

چکیده:

تاخير يکي از مهمترين مشکلات سيستم هاي حمل و نقل ريلي است که هزينه هاي مادي و معنوي بسيار زيادي دارد. از بين رفتن اعتماد مسافران, اتلاف وقت مسافران, مسدود شدن در سيستم يک خطه, استهلاک ديزل, پرداخت خسارت به مسافران, اتلاف سوخت و. . . تنها بخشي از هزينه هاي وارد شده به سيستم حمل و نقل ريلي مي باشد. در زمينه هزينه يابي تاخير قطارها تاکنون هيچ مطالعه اي در ايران انجام نشده است. در شرکت راه آهن جمهوري اسلامي ايران نيز به علت تاخير قطارها سالانه ميلياردها تومان هزينه تحميل مي شود که در حال حاضر ميزان آن مشخص و قابل محاسبه نيست. همچنين زماني مي توان حساسيت و درک بهتري نسبت به تاخيرها داشت که ميزان زيان تحميل شده به سيستم مشخص و قابل محاسبه باشد. لذا در اين تحقيق سعي مي شود در ابتدا تمامي عوامل و زير عامل هاي تاخير شناسايي شده و سپس تفکيک و دسته بندي تمام عوامل و زير عامل هاي تاخير همراه با ارتباطات آن ها در مدلي شماتيک آورده شود و پس از آن با استفاده از هزينه يابي علمي و دقيق, ميزان خسارتي که هر کدام از عامل هاي تاخير در قطارهاي مسافري راه آهن جمهوري اسلامي ايران وارد مي نمايند, مشخص گردد که با استفاده از اين هزينه يابي مي توان عوامل مختلف را رتبه بندي نمود, ميزان خسارت وارد شده به شرکت راه آهن در بازه هاي زماني مختلف را بررسي کرد و با توجه به حساسيتي که نسبت به انواع تاخيرها به وجود مي آيد در جهت بهبود, کاهش و رفع تاخيرها و همچنين مديريت بهينه سرمايه گذاري تلاش نمود.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها