طراحي شاخص هاي ارزيابي عملکرد مديران سازمان بازرسي کل کشور با رويکرد مشاوره شغلي

طراحي شاخص هاي ارزيابي عملکرد مديران سازمان بازرسي کل کشور با رويکرد مشاوره شغلي

 

 

نویسندگان: عباسپور عباس | جعفري طيبه | فرحبخش کيومرث | يونسي جليل | شفيع آبادي عبداله | يونسي جليل
کلیدواژه ها: طراحي شاخص | سازمان بازرسي کل کشور | ارزيابي عملکرد | مديران سازماني | مشاوره شغلي

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها