طراحي يک مدل تحليل پوششي داده هاي شبکه اي غيرشعاعي جهت ارزيابي عملکرد

طراحي يک مدل تحليل پوششي داده هاي شبکه اي غيرشعاعي جهت ارزيابي عملکرد

 

 

نویسندگان: مصطفايي امين | رستمي محسن | سليماني دامنه رضا | مومني منصور | صفري حسين
کلیدواژه ها: مدل هاي غيرشعاعي | ارزيابي عملکرد | بانکها | تحليل پوششي داده هاي شبکه اي

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها