بکارگيري رويکرد AHP ،BSC و SAW در ارزيابي عملکرد سازمان

بکارگيري رويکرد AHP ،BSC و SAW در ارزيابي عملکرد سازمان

نویسندگان: مرتضوي بهادر | کرماجاني فائزه | مرزباني پونه | رفيعي نويد
کلیدواژه ها: فرآيند سلسله مراتبي | ارزيابي عملکرد | کارت امتيازي متوازن | مجموع وزين ساده

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (pdf) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها