بررسي تاثير نظام ارزيابي عملکرد کارکنان بر بهره وري منابع انساني با رويکرد کارت امتيازي متوازن در سازمان آموزش فني و حرفه اي استان آذربايجان غربي

بررسي تاثير نظام ارزيابي عملکرد کارکنان بر بهره وري منابع انساني با رويکرد کارت امتيازي متوازن در سازمان آموزش فني و حرفه اي استان آذربايجان غربي

 

 

نویسندگان: پاشازاده يوسف | شريفي خديجه | صابري عليرضا
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد کارکنان | کارت امتيازي متوازن | بهره وري منابع انساني | اداره کل آموز فني و حرفه اي استان آذربايجان غربي

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها