ارزيابي عوامل موثر بر عملکرد شوراي اسلامي شهر در مديريت شهري (مطالعه موردي: شهر زابل)

ارزيابي عوامل موثر بر عملکرد شوراي اسلامي شهر در مديريت شهري (مطالعه موردي: شهر زابل)

 

 

نویسندگان: شريفي نيا زهرا
کلیدواژه ها: شورا | شوراي اسلامي شهر | ارزيابي عملکرد | مديريت شهري

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها