تعيين معيارهاي ارزيابي متوازن و رتبه بندي آنها با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعيين معيارهاي ارزيابي متوازن و رتبه بندي آنها با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

نویسندگان: نمازي محمد | عظيمي بيدگلي مصطفي
کلیدواژه ها: معيارهاي ارزيابي عملکرد | رتبه بندي معيارهاي ارزيابي شرکت | ارزيابي متوازن | فرآيند تحليل سلسله مراتبي

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها