ابلاغ بخشنامه خط مشي‌ها و چارچوب كلان برنامه هفتم توسعه كشور

ابلاغ بخشنامه خط مشي‌ها و چارچوب كلان برنامه هفتم توسعه كشور
به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، در اين بخشنامه آمده است: «با اتكا به خداوند متعال و با استناد به اصل ۱۲۶ قانون اساسي و بندهاي ۲ و ۳ ماده ۳ قانون برنامه و بودجه و بر پايه سياست‌هاي كلي برنامه هفتم توسعه، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و سند تحول دولت مردمي، بخشنامه خط مشي‌ها و چارچوب كلان برنامه هفتم توسعه به‌شرح زير ابلاغ مي‌شود.
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها​​​​​​​