تاکید و تقویت اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در بخشنامه بودجه 1403

تاکید و تقویت اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در بخشنامه بودجه 1403
بخشنامه بودجه سال 1403 کشور توسط رئیس جمهور در دهه سوم شهریورماه 1402 ابلاغ گردید . این بخشنامه در 12 صفحه در دو بخش کلی 1 – تحلیل شرایط اقتصاد کلان و 2- رویکردها و سیاست های کلان بودجه 1403 به همراه 7 پیوست به کلیه دستگاههای اجرایی استفاده کننده از بودجه عمومی کشور ابلاغ گردید.
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها​​​​​​​