تاکید و تقویت اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در بخشنامه بودجه 1403

 

بخشنامه بودجه سال 1403 کشور توسط رئیس جمهور در دهه سوم شهریورماه 1402 ابلاغ گردید . این بخشنامه در  12 صفحه  در دو بخش کلی 1 – تحلیل شرایط اقتصاد کلان و 2- رویکردها و سیاست های کلان بودجه 1403  به همراه  7 پیوست به کلیه دستگاههای اجرایی استفاده کننده از بودجه عمومی کشور ابلاغ گردید.
همانند بخشنامه های بودجه سنوات اخیر، پیوست 4 بخشنامه بودجه سال 1403 شامل دستورالعمل
بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (بودجه ریزی عملیاتی) می باشد که برنامه عملیاتی 2 سالانه نیز در این بخشنامه گنجانده شده است.
باتوجه به اضافه شدن الزامات برنامه عملیاتی دو سالانه دستگاههای اجرایی به این بخشنامه بر اجرای کامل نظام
بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و   اجرای نظام ارزیابی  عملکرد و توجه به شاخص های ارزیابی تاکید ویژه صورت گرفته است .
باتوجه به محتوای این بخشنامه به نظر می رسد از نظر سازمان برنامه و بودجه کشور، دستگاههای اجرایی می بایست تاکنون فازهای
برنامه ریزی و هزینه یابی (محاسبه بهای تمام شده فعالیت ها و خدمات ) را اجرایی و عملیاتی کرده باشند و بر اساس نتایج بدست آمده تاکنون، تمرکز خود را بر اجرای کامل تدوین شاخص های عملکردی و اجرای نظام ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از ارکان مهم نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ( بودجه ریزی عملیاتی) قرار دهند.
گروه مشاوران پنکو به عنوان اولین تولید و ارائه دهنده راهکار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و شرکت تخصصی فعال در حوزه حسابداری مدیریت ( هزینه یابی، بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد)  افتخار ارائه خدمات مشاوره و راهکار نرم افزاری خود را به بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کشور در سطح ملی و استانی دارد و خوشبختانه تمامی دستگاه‌های اجرایی استفاده کننده از راهکارهای نرم افزاری گروه مشاوران پنکو بویژه نرم افزار بودجه ریزی عملیاتی الماس، در بین دستگاههای اجرایی کشور همواره متمایز و پیشرو بوده اند.
برای دانلود بخشنامه بودجه سال 1403 کشور  و پیوست ها آن بر روی لینک های زیر کلیک کنید.


•    بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

•    پیوست شماره سه (دستورالعمل و فرمهای تهیه و تدوین بودجه دستگاه های اجرایی به صورت دوسالانه)

•    پیوست شماره چهار (دستورالعمل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و برنامه عملیاتی دو سالانه)

نوشته های اخیر

دسته بندی ها