نظام بودجه‌ریزی سازمان‌ها مبتنی بر عملکرد می‌شود

نظام بودجه‌ریزی سازمان‌ها مبتنی بر عملکرد می‌شود
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، اواخر سال گذشته راهبری استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد دستگاه‌های مشمول بودجه استانی در سطح کشور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان واگذار شد
ادامه مطلب

تاکید و پیگیری دیوان محاسبات کشور در خصوص تبصره 19 قانون بودجه

تاکید و پیگیری دیوان محاسبات کشور در خصوص تبصره 19 قانون بودجه
طی روزهای اخیر شاهد پیگیری های مستمر و فشرده حسابرسان دیوان محاسبات کشور در خصوص الزام دستگاه‌های اجرایی برای انجام تکالیف قانونی مرتبط با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (تبصره های 29 قانون بودجه سال 1399 و تبصره 19 قانون بودجه سال 1400) هستیم.
ادامه مطلب