نظام بودجه‌ریزی سازمان‌ها مبتنی بر عملکرد می‌شود

براساس شیوه‌نامه جدید؛ نظام بودجه‌ریزی سازمان‌ها مبتنی بر عملکرد می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، اواخر سال گذشته راهبری استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد دستگاه‌های مشمول بودجه استانی در سطح کشور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان واگذار شد؛ در واقع سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به عنوان معاونت سازمان برنامه و بودجه کشور باید شیوه جدیدی را برای این موضوع کشف و به تمام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌های استان‌های کشور ابلاغ کند.

به عبارتی دیگر در مفاد بند "پ" ماده (7) و (8) قانون پنج ساله ششم توسعه، تبصره 19 قانون بودجه سال 1400 کل کشور و همینطور آیین‌نامه اجرایی بند "ج" تبصره 19 قانون بودجه سال 1400 کل کشور تأکید شده است نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد باید در سطح کشور اجرایی شود؛ حال پس از استقرار دولت سیزدهم و تغییرات مدیریتی در سازمان برنامه و بودجه کشور، عزم جدی برای اجرای نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد گرفته شده که استارت آغازی آن از دی ماه سال گذشته زده شده است.

 

برای دریافت کامل خبر اینجا کلیک کنید.

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها