مدل جامع ارزيابي عملکرد مدارس با الگوي تلفيقي (کارت امتيازي متوازن-تحليل پوششي داده ها)

مدل جامع ارزيابي عملکرد مدارس با الگوي تلفيقي (کارت امتيازي متوازن-تحليل پوششي داده ها)

 

 

نویسندگان: مهاجران بهناز | قلعه اي عليرضا | رحماني عين الله
کلیدواژه ها: تاپسيس | ارزيابي عملکرد | کارت امتيازي متوازن | تحليل عاملي تائيدي | آنتروپي شانون | تحليل پوششي داده ها

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها