ارزيابي عملکرد سازمان بر اساس مدل تعالي سازماني EFQM

ارزيابي عملکرد سازمان بر اساس مدل تعالي سازماني EFQM

 

 

نویسندگان: پورکرامت مهسا | تقي پور محمد | حميديان محسن | ارزنلو اسماعيل
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد | تعالي سازماني | مدل تعالي سازماني EFQM

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها