بررسي تاثير ارزيابي عملکرد 360 درجه بر اثربخشي کارکنان بانک ملت (مطالعه موردي شعب تبريز)

بررسي تاثير ارزيابي عملکرد 360 درجه بر اثربخشي کارکنان بانک ملت (مطالعه موردي شعب تبريز)

 

 

نویسندگان: آل احمد سيدمحمد
کلیدواژه ها: اثربخشي کارکنان | ارزيابي عملکرد (360 درجه) | ضريب همبستگي و رگرسيون چندگانه

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها