طراحي مدل ارزيابي عملکرد در سازمان هاي پروژه محور با تلفيق PMBOK، BSC (مطالعه موردي: شرکت توسعه ساختمان خوارزمي و شرکت مهندسي نيکسازان)

طراحي مدل ارزيابي عملکرد در سازمان هاي پروژه محور با تلفيق PMBOK، BSC (مطالعه موردي: شرکت توسعه ساختمان خوارزمي و شرکت مهندسي نيکسازان)

 

 

نویسندگان: ابن الرسول سيداصغر | طباطبايي سيدحسين | سيفي خبير هادي
کلیدواژه ها: سازمان پروژه محور | استاندارد پيکره دانش مديريت پروژه | کارت امتيازي متوازن | ارزيابي عملکرد

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها