تدوين و ارائه مدل ارزيابي عملکرد بر مبناي مدل DEA و ارائه مدل بهبود براي نمايندگي هاي شرکت IPMC

تدوين و ارائه مدل ارزيابي عملکرد بر مبناي مدل DEA و ارائه مدل بهبود براي نمايندگي هاي شرکت IPMC

 

 

نویسندگان: قوطي ساز عليرضا
کلیدواژه ها: تحليل پوششي داده ها (DEA) | ارزيابي عملکرد | نمايندگي هاي شرکت IPMC

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها