بررسي وضعيت حاکميت شرکتي در شرکت هاي دولتي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسي وضعيت حاکميت شرکتي در شرکت هاي دولتي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

نویسندگان: مدني سيدمجتبي | حميديان محسن | نعمتي کشتلي رضا
کلیدواژه ها: حاکميت شرکتي | ارزيابي عملکرد | شرکت هاي دولتي

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها