ارزيابي عملکرد مديريت زنجيره تامين با استفاده از روش کارت امتيازي متوازن و فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي

ارزيابي عملکرد مديريت زنجيره تامين با استفاده از روش کارت امتيازي متوازن و فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي

 

 

نویسندگان: ملايي کوايي مهدي | اسفنديان احسان | محمدي تاکامي ميرمحمد
کلیدواژه ها: مديريت زنجيره تامين | ارزيابي عملکرد | تحليل سلسله مراتبي فازي | کارت امتيازي متوازن

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها