ارزيابي تاثير تسهيم اطلاعات و ارزيابي عملکرد بر تعهد سازماني در بانک ملي استان مرکزي

ارزيابي تاثير تسهيم اطلاعات و ارزيابي عملکرد بر تعهد سازماني در بانک ملي استان مرکزي

 

 

نویسندگان: رهکوي عليرضا | مستور ابوالفضل
کلیدواژه ها: تسهيم اطلاعات | تعهد سازماني | ارزيابي عملکرد

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها