استفاده از کارت امتيازي متوازن به منظور ارزيابي عملکرد مراکز رشد

استفاده از کارت امتيازي متوازن به منظور ارزيابي عملکرد مراکز رشد

 

 

نویسندگان: صفري سارا | مداح معصومه
کلیدواژه ها: Topsis | مرکز رشد | کارت امتيازي متوازن | ارزيابي عملکرد

چکیده:

همزمان با شکل گيري مراکز رشد و پارک هاي علم و فناوري, با حمايت مستقيم وزارت علوم, تحقيقات و فناوري, سازمانها و نهادهاي ديگري چون وزارت صنايع و معادن, وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات, سازمان گسترش و نوسازي صنايع, استانداري ها و ساير ارگان ها, اقدام به توسعه و پيشبرد مراکز رشد نمودند که نتيجه آن در حال حاضر راه اندازي و تاسيس بيش از 40 مرکز رشد با زمينه هاي تخصصي متنوع مي باشد. اما از جمله مهم ترين موضوعات قابل توجه در خصوص اين مراکز اين است که با گذشت حدود 5 سال از راه اندازي نخستين مرکز رشد در ايران, مطالعه و مقايسه دقيق و قابل اتکايي در خصوص عملکرد مراکز رشد تاسيس شده, انجام نشده است و اين مهم قضاوت در خصوص اثربخشي تلاش هاي صورت گرفته را مشکل مي نمايد.در اين مقاله سعي شده تا روشي منطبق با ويژگي هاي اين مراکز جهت مديريت و ارزيابي مراکز رشد ارايه گردد. مدل به کار گرفته شده, کارت امتيازي متوازن مي باشد که با تاکيد بر وجوه آن که عبارتند از: مالي, مشتريان (شرکت هاي مستقر در مراکز رشد), فرآيندهاي ارايه خدمات در مرکز رشد و رشد و يادگيري کارکنان مراکز رشد. ابتدا معيارهاي موثر در ارزيابي عملکرد مراکز رشد شناسايي شده است و سپس با استفاده از روش Topsis به ارايه روشي جهت ارزيابي مراکز رشد به عنوان يک سازمان دولتي غيرانتفاعي پرداخته شده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها