ارزيابي عملکرد برخي خدمات ويژه مناطق 14 گانه شهرداري در کلان شهر اصفهان

ارزيابي عملکرد برخي خدمات ويژه مناطق 14 گانه شهرداري در کلان شهر اصفهان

 

 

نویسندگان: جمالي نژاد مهدي | محمدي جمال
کلیدواژه ها: کلان شهر اصفهان | مناطق شهرداري | TOPSIS | ارزيابي عملکرد

چکیده:

با ارزيابي عملکرد شهرداري, مديريت شهري قادر مي گردد ميزان بهره وري سيستم خود را ارزيابي و نقاط قوت و ضعف آن را مشخص و براي اصلاح, رشد و توسعه پايدار شهري, برنامه ريزي نمايد. در اين پژوهش نيز با توجه به اهميت موضوع, به بررسي و ارزيابي عملکرد برخي خدمات ويژه مناطق 14 گانه شهر اصفهان پرداخته شد. بدين منظور, داده ها و اطلاعات مورد نياز «بودجه عمراني, بودجه جاري, بودجه مصوب, تعداد پروانه ساختماني, تعداد پارک ها, مساحت پارک هاي احداثي, ميزان اقلام بازيافتي, تعداد پارکينگ عمومي, هزينه زيرسازي و روکش آسفالت, تعداد فضاي پارک اتومبيل, کل فضاي سبز, تعداد مراکز فرهنگي, سرانه خالص عمراني, تعداد کتابخانه و سالن مطالعه» طي سال هاي 1387 و 1388 اتخاذ و اوزان آن ها نيز تعيين گرديده و با بهره گيري از روش کاربردي  Topsisو ايجاد ماتريس هاي مورد نياز طي سال هاي مشخص شده و محاسبه نتيجه معيار, جواب هاي ايده آل و ضد ايده آل, به ارزيابي عملکرد اين مناطق اقدام و محاسبات لازم انجام پذيرفت. نتايج حاکي از اختلاف چشم گير عملکرد مناطق در سال 1388 نسبت به سال 1387 مي باشد. منطقه 2 داراي بيش ترين ارتقاي رتبه و مناطق (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 و 14) داراي کاهش رتبه بوده اند. منطقه 14 با بيش ترين کاهش نرخ رشد و منطقه 2 با بيشترين افزايش نرخ رشد مواجه بوده اند که در ادامه به دلايل اين تفاوت ها نيز اشاره شده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها