چالش‌هاي برنامه ريزي در بررسي علل کاهش اثر بخشي طرح هاي توسعه در ايران

چالش‌هاي برنامه ريزي در بررسي علل کاهش اثر بخشي طرح هاي توسعه در ايران

 

 

نویسندگان: شريف زادگان محمدحسين
کلیدواژه ها: هزينه اثر بخشي | برنامه ريزي | طرح هاي توسعه | نظام توامان برنامه ريزي | فرآيند برنامه ريزي | طرح ريزي اجرايي | توسعه منطقه اي | ماهيت توسعه منطقه اي | طرح ريزي اجرايي و بودجه ريزي

چکیده:

به رغم اجراي پنج برنامه پيش از انقلاب و دو برنامه بعد از آن, طرح هاي توسعه در بخش هاي مختلف اقتصادي کشور نتوانسته است در زمينه برنامه هاي اقتصادي - اجتماعي موجبات توسعه ملي, منطقه اي و محلي را در محدوده هدفهاي خود فراهم سازد. اين سوال همچنان مطرح است که چرا طرحهاي توسعه به هدفهاي خود دست نيافته اند. دلايل زيادي مي توان براي ناکامي طرح هاي توسعه ذکر کرد ولي در اين مقاله سعي شده است تنها به «علل برنامه ريزي» آن پرداخته شود. در مقاله حاضر همچنين فرآيند برنامه ريزي طرحهاي توسعه بررسي و نحوه تهيه و اجراي طرح هاي توسعه در محيط تاثير توسعه اي آن بازبيني گرديده و در نهايت نشان داده شده است که به علت عدم استفاده از دانشهاي لازم در فرآيند برنامه ريزي, اين طرح ها به هدف هاي تعيين شده خود نمي رسند و هزينه اثر بخشي لازم را ندارند. در اين مقاله سدهاي آبي و سد مخزني کرخه به طور موردي بررسي شده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها