ارائه يک مدل براي تدوين استراتژي در شرکت هايي با کسب و کار چندگانه

ارائه يک مدل براي تدوين استراتژي در شرکت هايي با کسب و کار چندگانه (همراه با مطالعه موردي)

 

 

نویسندگان: رادفر رضا | عابدي صادق
کلیدواژه ها: دوره عمر | استراتژي هاي مادري | شرکت هاي با کسب و کار چندگانه | ارزيابي عملکرد

چکیده:

استراتژي در سطح شرکت هاي چندرشته اي يا همان «استراتژي مادري» موضوعي است که اخيرا در حوزه برنامه ريزي استراتژيک مورد توجه زيادي قرار گرفته است. با توجه به اينکه شرکت هاي چندرشته اي داراي زيرمجموعه هاي مختلفي مي باشند که در فضاهاي گوناگون فعاليت مي نمايند و با شرايط محيطي مختلفي روبرو مي باشند, پس نمي توان براي همه اين شرکت ها از رويکرد استراتژي يکساني استفاده نمود. مطالعات نشان مي دهد تعداد شرکت هاي چندرشته اي در جهان همواره رو به افزايش مي باشد. به طوري که در سال 2000 ميلادي تعداد دويست هزار شرکت با کسب و کار چندگانه در جهان به فعاليت مشغول بودند که در سال 2005, به بيش از پانصد هزار شرکت رسيده است. بنابراين ارائه رويکردي براي تعيين چگونگي مديريت و رفتار با شرکت هاي تابعه به عنوان يک چالش اساسي در اين گونه شرکت ها مطرح مي باشد. در اين مقاله استراتژي در سطح شرکت هاي مادر از نقطه نظر عملکرد واحدهاي کسب و کار در برابر عمر سازمان مورد کنکاش قرار مي گيرد و سعي شده است با ارائه يک مطالعه موردي مدل پيشنهادي تشريح شود.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها