ارزيابي کارايي شعب بانک اقتصاد نوين با ترکيبي از روش شبکه عصبي و تحليل پوششي داده ها

ارزيابي کارايي شعب بانک اقتصاد نوين با ترکيبي از روش شبکه عصبي و تحليل پوششي داده ها

 

 

نویسندگان: هادي علي | محرابيان سعيد | ساعتي مهتدي صابر
کلیدواژه ها: تحليل پوششي داده ها | شعب بانک | شبکه عصبي | ارزيابي عملکرد

چکیده:

در سال هاي اخير با ورود تکنولوژي هاي جديد و اينترنت, رقابت موجود بين بانک ها افزايش چشمگيري داشته است. بانک هاي بزرگ و قدرتمند, اهداف پيش بيني شده خود را با جديت پيگيري مي کنند تا توان رقابتي خود را بالا ببرند. تجزيه و تحليل کارايي شعب در بانکداري نوين, آزموني براي مديريت اين بانک هاست. مديريت بانک ها, در جستجوي دلايل ناکارايي شعب براي رفع آن ها هستند. اين کار باعث مي شود تا نتيجه رقابت خود با ديگران را مشاهده کنند. بانک اقتصاد نوين با شعار پيشرو بودن در بانکداري الکترونيکي, تلاش زيادي را در گسترش سطح فعاليت هاي بانکي خود در کشور انجام داده است و با هدفمند کردن فعاليت هر يک از شعب, تلاش زيادي براي تحقق شعارهاي خود انجام داده است. محاسبه کارايي شعب بانک اقتصاد نوين در سال هاي 1386, 1387 موضوع اين مقاله مي باشد.اين مقاله با ترکيبي از يک روش شبکه عصبي و تحليل پوششي داده ها به عنوان دو روش ناپارامتريک براي ارزيابي کارايي شعب بانک استفاده کرده است. داده ها مربوط به 40 شعبه بانک در سال هاي 1386 و 1387 جمع آوري و ميزان کارايي هر يک از شعب محاسبه گرديده است. در ادامه به تجزيه و تحليل نتايج پرداخته و راهکارهايي در جهت بهبود کارايي شعب ارايه شده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها