بررسي کيفيت نظام ارزيابي عملکرد دانشجويان در آموزش مجازي ايران و روسيه

بررسي کيفيت نظام ارزيابي عملکرد دانشجويان در آموزش مجازي ايران و روسيه

 

 

نویسندگان: سليماني نسيم | زماني بي بي عشرت | عظيمي سيدامين
کلیدواژه ها: ايران | روسيه | آموزش مجازي | ارزيابي عملکرد | کيفيت

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها