بررسي جو سازماني بر ارزيابي مديريت عملکرد (تفکر منابع انساني)

بررسي جو سازماني بر ارزيابي مديريت عملکرد (تفکر منابع انساني)

 

 

نویسندگان: محتشم سيدسجاد | محتشم سيده سوگند | مقدم نيا بهزاد
کلیدواژه ها: تفکر منابع انساني | مديريت عملکرد | جو سازماني | منابع انساني

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (pdf) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها