ارتباط راهبردهاي منابع انساني با حمايت سازماني درک شده (مورد مطالعه ادارات مرکزي بانک کشاورزي)

ارتباط راهبردهاي منابع انساني با حمايت سازماني درک شده (مورد مطالعه ادارات مرکزي بانک کشاورزي)

 

 

نویسندگان: حاجي رحيمي غياث آبادي فرحناز | گروسي امير | گودرزي آيت اله
کلیدواژه ها: جبران خدمات | مديريت عملکرد | راهبردهاي منابع انساني | جذب و استخدام | توسعه منابع انساني | حمايت سازماني ادراک شده

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها