تحليل عوامل کليدي مبتني بر شاخص هاي تعالي سازماني و الويت بندي آن ها در صنايع با فناوري پيشرفته

تحليل عوامل کليدي مبتني بر شاخص هاي تعالي سازماني و الويت بندي آن ها در صنايع با فناوري پيشرفته

نویسندگان: انتظاري شهرام | صادق عمل نيک محسن | مينا حسن | نخعي اميراحمد
کلیدواژه ها: تئوري فازي | تصميم گيري چندمعياره | ارزيابي عملکرد | EFQM

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها