ارايه رويکردي نو جهت ارزيابي اقتصادي پروژه ها توسط نرخ هاي بازگشت موهومي

ارايه رويکردي نو جهت ارزيابي اقتصادي پروژه ها توسط نرخ هاي بازگشت موهومي

نویسندگان: کرامتي محمدعلي | جعفري حسين | شيخان عباس
کلیدواژه ها: بودجه بندي سرمايه | نرخ بازگشت داخلي | اعداد موهومي (مختلط) | مقدار ارزش فعلي

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (pdf) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها