ارايه مدلي براي ارزيابي عملکرد ايمني دپارتمان هاي واخدهاي صنعتي با روي کرد کارت امتيازي متوازن

ارايه مدلي براي ارزيابي عملکرد ايمني دپارتمان هاي واخدهاي صنعتي با روي کرد کارت امتيازي متوازن

نویسندگان: بابايي اردوان | قوسي روزبه
کلیدواژه ها: ايمني | ارزيابي عملکرد | واحدهاي صنعتي

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (pdf) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها