برنامه ريزي بهينه توليد براي واحدهاي حرارتي با در نظر گرفتن محدوديت هاي عملي نيروگاه هاي مبتني بر روش بهبود يافته ABC و نظريه آشوب

برنامه ريزي بهينه توليد براي واحدهاي حرارتي با در نظر گرفتن محدوديت هاي عملي نيروگاه هاي مبتني بر روش بهبود يافته ABC و نظريه آشوب

 

 

نویسندگان: ابراهيمي محمدرضا | فلقي حميد | حق شناس مرتضي
کلیدواژه ها: نظريه آشوب | الگوريتم IABC | آلودگي زيست محيطي ناشي از توليد برق | بهره برداري بهينه از نيروگاه هاي حرارتي | نيروگاه هاي حرارتي

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها