بررسي عملکرد بانکداري الکترونيک در بانک هاي ايران با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها و تحليل مولفه هاي اصلي

بررسي عملکرد بانکداري الکترونيک در بانک هاي ايران با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها و تحليل مولفه هاي اصلي

 

نویسندگان: عباس زاده محمدرضا | عباس زاده اميري رضا | دستجردي حسين | کوهي حسن
کلیدواژه ها: تحليل پوششي داده ها | بانکداري الکترونيک | ارزيابي عملکرد | تحليل مولفه اصلي

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها