ارزيابي برنامه ريزي استراتژيک به مثابه مو لفه پدافند غيرعامل در مراکز اطلاع رساني دانشگاهي

ارزيابي برنامه ريزي استراتژيک به مثابه مو لفه پدافند غيرعامل در مراکز اطلاع رساني دانشگاهي

 

 

نویسندگان: ضيايي ثريا | علايي آراني محمد
کلیدواژه ها: پدافند غيرعامل | مراکز اطلاع رساني دانشگاهي | ارزيابي عملکرد | مديريت استراتژي ک

چکیده:

 

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها